Permohonan Program Lepasan SPM
LAMAN UTAMA  • Baca dengan teliti sebelum melengkapkan permohonan.
  • Ruangan (*) wajib di isi.
  • Calon yang gagal Bahasa Melayu SPM tidak layak untuk memohon.
  • Permohonan anda akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja.
    Anda boleh menyemak status permohonan program di SEMAK KEPUTUSAN PERMOHONAN.
  MAKLUMAT PERIBADI
* Nama
* Kad Pengenalan [Contoh: 000000100000 (tanpa -)]
* Alamat
 
Lengkapkan alamat berserta poskod dan daerah.
Alamat yang tidak lengkap akan dibatalkan permohonannya.
Poskod    Bandar

*

Negeri

*

Emel

*

Nombor Telefon
 
* Program Pilihan 1
* Program Pilihan 2
* Dari mana anda mengetahui Pahang Skills?
     
  MAKLUMAT PENDIDIKAN SPM/SPMV/SMA
*
Tahap
*
Tahun
  (Sila masukkan sekurang-kurangnya lapan subjek dan gred)
 
1.
Gred
2.
Gred
3.
Gred
4.
Gred
5.
Gred
6.
Gred
7.
Gred
8.
Gred
9.
Gred
10.
Gred
11.
Gred
  Maklumat Kelulusan Selain SPM  (JIKA ADA)
  Kelulusan Tertinggi:
  Nama Bidang/Kelulusan:
Contoh: SKM (Sistem Komputer) Tahap 2, Diploma Sains Komputer
  Kolej / Institusi:  
  Tahun Graduat:
   
  PERAKUAN PERMOHONAN
 

Saya mengaku bahawa maklumat yang telah diberikan adalah benar.
 
  KEMBALI