LAMAN UTAMA
  • Permohonan ini terbuka kepada lepasan ijazah dan diploma bidang Teknologi Komputer, ICT, Elektronik, Elektrik, Sains dan Kejuruteraan.
  • Baca dengan teliti sebelum mengisi borang ini.
  • Sila isi ruang kosong pada Borang Permohonan di bawah. Pastikan anda isi semua ruang yang bertanda *.
  • Hanya permohonanan yang memenuhi syarat kelayakan sahaja akan diproses dan dipanggil temuduga.
  MAKLUMAT PERIBADI
     
*
Nama
*
Kad Pengenalan [No kad pengenalan baru dengan format tanpa sempang ( - ) ]

*

Jantina
*
Alamat
 
* Jangan memasukkan negeri di ruangan Alamat
* Lengkapkan alamat berserta poskod dan daerah. Alamat yang tidak lengkap akan dibatalkan permohonannya.
Poskod    Daerah

*

Negeri
  Alamat E-mel
  Nombor Telefon
 
*
Program Pilihan 1
*
Program Pilihan 2

*

Dari mana anda mengetahui Pahang Skills?
     
  Maklumat Akademik/Pengajian

*

Kelulusan Tertinggi

*

Nama Bidang/Kelulusan
Contoh: Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)

*

Institusi Pengajian

*

Tahun Graduat

*

CGPA
     
  Maklumat Pembiayaan Semasa Pengajian

*

Pinjaman Pendidikan

*

Pernah mengikuti mana mana program peningkatan Latihan Kemahiran Siswazah?
   
  PENGAKUAN DIRI
 
Sila baca pengakuan berikut dan mengesahkannya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang tertera di dalam permohonan ini adalah benar dan lengkap.
Saya akur/faham bahawa sekiranya maklumat ini didapati tidak benar serta tidak lengkap, permohonan saya akan terbatal/tertolak dengan sendirinya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang telah diberikan adalah benar.
     
*
Nama
   
 
 
KEMBALI